عشق یک چیز عتیقه است که با عتیقه فروشی فرق دارد. عشق عتیقه‌ی گران‌قیمتی است که آدم باهاش زندگی می‌کند، اما عتیقه‌فروشی پر از وسایل گران است که حالا از زندگی خالی شده.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
jhamid93
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۲۸ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۱۶
Ali
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۲۸ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۴
Mehrdad
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۱۱
zahralabbafan
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۱۵
alaie
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۳ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۳۴