"آیا کسی را پیدا کرده ای که قلبت را با او سهیم شوی؟"
"آیا داوطلبانه و بدون چشمداشت کاری برای جامعه ات انجام می‌دهی؟"
"آیا با خودت در صلح و آرامش به سر می‌بری؟"
"آیا تلاش می‌کنی همان انسانی باشی که می‌توانی باشی؟"
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۴۷
Ali
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۱۷
Faeze
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۱۴