۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۴۶
Elham
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۴۲
zahralabbafan
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۴۲