۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۴۲
Ali
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۳۲
zahralabbafan
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۴۱
jhamid93
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۴۰