آنجا در پس‌ِ پشت، در ابتدای زندگی، یک نقطه‌ی روشن هست و پس از آن همه چیز به سیاهی می‌گراید و هی سیاه‌تر می‌شود و هی با سرعت پیش می‌رود – به نسبت معکوس با مجذور فاصله از مرگ.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۲۰
Roodabe
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۳۴
parastooo
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۳
Mehrdad
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۳۵