نائوکو ادامه داد: "اما حقیقت این است که من نقاط ضعفش را هم دوست داشتم. به همان اندازه که عاشق خصلت‌های خوبش بودم، عاشق نقاط ضعفش هم بودم. مطلقا هیچ بدجنسی و تزویری در وجودش نبود. ضعیف بود. همین. سعی کردم این مطلب را به او بگویم اما حرف‌هایم را باور نمی‌کرد…"
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۶ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۵۴
Ali
‫۶ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۰۴
Elham
‫۶ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۳۶
HouriehEbrahimi
‫۳ سال قبل، یک شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۵۰