۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Faeze
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۱۶
Elham
‫۵ سال قبل، شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۳۳
Mohamadzabie
‫۵ سال قبل، یک شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۳۸
parastooo
‫۵ سال قبل، پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۲۲
damir
‫۵ سال قبل، جمعه ۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۲۸
Mehrabad
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۰۷