۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۴۰
damir
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۴۲
nima.mhdi
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۳۵
Elham
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۰۵
holy.mary
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۱۲
Mohamadzabie
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۰۰
kafebook
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۲۷