۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۱۰
damir
‫۶ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۱۲
nima.mhdi
‫۶ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۰۵
Elham
‫۶ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۳۵
holy.mary
‫۶ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۴۲
Mohamadzabie
‫۶ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۰
kafebook
‫۶ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۵۷