۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۱۰
damir
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۱۲
nima.mhdi
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۰۵
Elham
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۳۵
holy.mary
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۴۲
Mohamadzabie
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۰
kafebook
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۵۷