۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parastooo
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۲۹
Elham
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۰۰
Mohamadzabie
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۴۰
kafebook
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۲۷