۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parastooo
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۲۹
Elham
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۰۰
Mohamadzabie
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۴۰
kafebook
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۲۷