"حرفم اینه که نمی‌تونی با غرق شدن تو یأس و ترحم به خود زنده‌ها رو از خودت ناامید کنی. مردم ازت انتظار دارن که شجاع باشی. چیزی که آدم‌ها از یک آدم رو به مرگ انتظار دارن یه جور کله شقیه، یه جور اشرافیت با صدای کلفت و خش دار، امتناع از تسلیم، همراه طنازی تزلزل ناپذیر. منزلتت حتی همین الان که داریم با هم حرف می‌زنیم در حال بالا رفتنه. داری گرداگرد بدنت یک نور محو خلق می‌کنی. نمی‌تونم دوستش نداشته باشم."
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال قبل، پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۴۵
hedgehog
‫۳ سال قبل، شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۳۳
nakata
‫۳ سال قبل، یک شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۴۹
parastooo
‫۳ سال قبل، پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۱۹