و تمام شب را برای دخترهایی که در تنهایی از خودشان خجالت می‌کشند گریه کردم. دخترهایی که بعدها از خود متنفر می‌شوند و مثل یک درخت توخالی ، پوسته‌ای بیش نیستند. و عاقبت به روزی می‌افتند که هیچ جای اندامشان حساس نیست، روح و جسمشان همان پوسته است، و خودشان نمی‌دانند چرا زنده‌اند…
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۷
Ali
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۲۱
parastooo
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۱۸
damir
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۰۹
notation69
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۲۹
docharane
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۴۹