اگر می‌خواستم، می‌توانستم همین امروز بمیرم، فقط با کمی تلاش، البته اگر می‌توانستم بخواهم، اگر میتوانستم تلاش بکنم. اما بهتر آنکه به مرگ تن بدهم، بی سر و صدا، بی سراسیمگی. به حتم چیزی تغییر کرده است. دیگر بی وزن خواهم شد، نه سنگین ، نه سبک، خنثی و بی اثر خواهم بود. این مشکلی نیست. مشکل فقط درد احتضار است.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۴۳
damir
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۴۳
Elham
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۲۶