۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۵۶
shokoofeh
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۴۴
damir
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۳۹
sina
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۳۷