۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۲۶
shokoofeh
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۱۴
damir
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۰۹
sina
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۰۷