در مورد قاطر‌ها مسئله اساسی چشم هاست. مابقی مسائل اهمیت ندارد. به همین دلیل، مستقیم به چشمان قاطر خیره شد، در کنار دروازه‌های سلاخ خانه، و متوجه شد حیوان هنوز هم می‌تواند به صاحبش خدمت کند. و قاطر هم در مقابل به او خیره شد، در محوطه سلاخ خانه.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
damir
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۳۹
Elham
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۰۵
sina
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۳۶