روزگاری ست که حتی جوان‌های عاشق نیز قدر مهتاب را نمی‌دانند. این ما هستیم که در چنین روزگار دشواری باید نگهبان اعتبار شفاف و پر شکوه ، کهکشان شیری، و شهاب‌های فرو ریزنده باشیم…
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrdad
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۱۶
nakata
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۳۳
jhamid93
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۰۳