چقدر زمان لازم است تا بوی کسی را که دوست داریم، از یاد ببریم؟ چقدر باید بگذرد تا دیگر دوستش نداشته باشیم؟
کاش کسی به من ساعت شنی می‌داد؟
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۱۰
kafebook
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۲۳
zahralabbafan
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۴۰
nakata
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۰
Master
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۰۲
Faeze
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۳۴