…گوش کن ساگردو. به انسان اعتقاد دارم، من به عقل انسان اعتقاد دارم. بدون داشتن چنین اعتقادی، دیگر نیرویی جهت برخاستن از تخت و خواب در صبح نخواهم داشت.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۳۰
Mehrdad
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۴۴
Ali
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۳۲