۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
sina
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۰۳
Ali
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۳۲
Master
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۵۴
jhamid93
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۳۲