مردم می‌گن شخصیت هر آدمی تغییر ناپذیره، ولی اغلب این نقابه که بدون تغییر باقی می‌مونه و نه شخصیت ،و در زیر این نقاب غیرقابل تغییر موجودی هست که دیوانه‌وار در حال تکامله و به شکل غیر قابل کنترلی ماهیتش تغییر می‌کنه.
هر کسی که ادعا می‌کنه یکی از دوستانش در طول سال‌ها هیچ تغییری نکرده فرق نقاب و چهره‌ی واقعی رو نمی‌فهمه.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۳۱
D Sez
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۷
Pouriya_da
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۱۱
maryam_n
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۴۵
atena1987
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۲۸