درست است. یک استعاره دوجانبه. اشیای بیرون، تصویر آن چیزی است که در درون توست و آن‌چه در درون توست، برون‌افکنی آن چیزهایی است که در بیرون است. پس وقتی در هزارتوی بیرون قدم بگذاری، در همان‌حال در هزارتوی درون گام گذاشته‌ای.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۴۸
Parviz
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۱