درست است. یک استعاره دوجانبه. اشیای بیرون، تصویر آن چیزی است که در درون توست و آن‌چه در درون توست، برون‌افکنی آن چیزهایی است که در بیرون است. پس وقتی در هزارتوی بیرون قدم بگذاری، در همان‌حال در هزارتوی درون گام گذاشته‌ای.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۱۸
Parviz
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۱