مادر معتقد است که گریه‌های حسن‌آقا مثل قُدقُد مرغ‌هاست و دلیل خاصی ندارد. پدر می‌گوید که حسن‌آقا یک‌پارچه الاغ است و حسن‌آقا می‌خندد و الاغ بودن را دوست دارد.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۱۹
Ali
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۰۱:۴۶
damir
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۰۱:۴۸
Elham
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۱۵