مادر معتقد است که گریه‌های حسن‌آقا مثل قُدقُد مرغ‌هاست و دلیل خاصی ندارد. پدر می‌گوید که حسن‌آقا یک‌پارچه الاغ است و حسن‌آقا می‌خندد و الاغ بودن را دوست دارد.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۴۹
Ali
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۱۶
damir
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۱۸
Elham
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۴۵