در بهشت ازدواج نیست. اما در زمین هست، اگر نبود، بهشتی در کار نبود و هیچ اساس و پایه‌ای نداشت. اگر ما قرار باشد فرشته باشیم و اگر بین آن‌‌ها چیزی به اسم زن و مرد وجود ندارد، پس به نظر من یک جفتِ ازدواج کرده، یک فرشته درست می‌کنند. یک فرشته باید بالاتر از یک انسان باشد. پس من می‌گویم که یک فرشته روحِ یکی شدهٔ مرد و زن است‌‌‌‌: آن‌‌ها در روز قیامت، با همدیگر بر‌می‌خیزند، به عنوان یک فرشته.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۴۶
hedgehog
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۲۵