آدمیزاد یک عمر- یعنی صدها عمر- است که می‌کوشد شاید مرز بین افسانه و تاریخ، قصه و واقعیت، راست و دروغ، حق و ناحق را معلوم کند.
هنوز که هنوز است پیدا نشده…
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۱۰
hedgehog
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۴۵
holy.mary
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۲۵
jhamid93
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۳۱