آدمیزاد یک عمر- یعنی صدها عمر- است که می‌کوشد شاید مرز بین افسانه و تاریخ، قصه و واقعیت، راست و دروغ، حق و ناحق را معلوم کند.
هنوز که هنوز است پیدا نشده…
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۳ سال قبل، جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۴۰
hedgehog
‫۳ سال قبل، دو شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۱۵
holy.mary
‫۳ سال قبل، سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۵۵
jhamid93
‫۳ سال قبل، دو شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۰۱