. . ما در تاریکی بیشتر همدیگر را تماشا می‌کردیم تا در روشنایی روز. من همیشه هوای گرگ و میش را دوست دارم. فقط در این لحظه‌هاست که احساس می‌کنم می‌خواهد اتفاق مهمی روی دهد. در گرگ و میش همه چیز زیبا جلوه می‌کند. خیابان‌ها، میادین و عابرین. من حتا در این لحظه احساس جوانی و خوش تیپی می‌کنم و همیشه دوست دارم که به آینه نگاه کنم و از خیابان‌ها که رد می‌شوم در ویترین‌ها خودم را تماشا کنم و دست به صورتم که می‌زنم، چین و چروکی در پیشانی و صورتم نمی‌بینم. .
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۱۴
hedgehog
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۳۲
jhamid93
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۳۱