دوباره به تابلو نگاه کرد. کنار حوض آبی، لکه‌ی سبز و سرخی بود که اگر از دور نگاه می‌کردی، بته‌ی سبزی می‌دیدی با گلهای سرخ. اگر می‌رفتی از خیلی جلو نگاه می‌کردی، فقط لکه‌های سرخ و سبز می‌دیدی. به خودش گفت: شاید باید به زندگی از دور نگاه کنی. از خیلی جلو فقط لکه می‌بینی.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۳۰
Elham
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۲۰
atena1987
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۱