۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۴۰
Elham
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۵۰
Moses
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۱:۲۶
atena1987
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۳۵