اگر یک سؤال باشد که من از آن وحشت داشته باشم، سؤالی که هرگز نتوانسته باشم به آن جواب رضایت‌بخشی بدهم، آن سؤال این است که دارم چه می‌کنم.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۵۰
Moses
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۱:۲۵
atena1987
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۳۵
s@sahar
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۴۱