آدم باید خیلی ذلیل باشد که افسوس سالهای بخصوصی از عمرش را بخورد…
ماها میتوانیم با رضایت خاطر پیر شویم… مگر دیروز آش دهن سوزی بود؟ یا مثلا پارسال ؟
عقیده‌ات غیر از این است‌؟ افسوس چه را بخوریم‌؟‌ها ؟ جوانی ؟ ماها هرگز جوان نبودیم…
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۱۹
hedgehog
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۲۴
💟💟💟
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۲۰:۱۲