دولت‌ها، مثل ابرهای گریزانِ بدون باران، تندتند آمده‌اند و رفته‌اند؛ همه شبیه به‌هم. تنها فرقشان در قیافه‌هاشان بوده‌است. یکی کوتاه یکی بلند. یکی با دماغ بزرگ یکی کوچک. یکی با صدای بم یکی زیر. یکی چاق و یکی لاغر.
و مردم، هم‌چنان فقیر و پابرهنه، مانده‌اند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۴۱
atena1987
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۰۱
hedgehog
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۲۴
s@sahar
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۲۸