دولت‌ها، مثل ابرهای گریزانِ بدون باران، تندتند آمده‌اند و رفته‌اند؛ همه شبیه به‌هم. تنها فرقشان در قیافه‌هاشان بوده‌است. یکی کوتاه یکی بلند. یکی با دماغ بزرگ یکی کوچک. یکی با صدای بم یکی زیر. یکی چاق و یکی لاغر.
و مردم، هم‌چنان فقیر و پابرهنه، مانده‌اند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۱۱
atena1987
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۳۱
hedgehog
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۵۴
s@sahar
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۵۸