-رز، نماد عشق است و قرن هاست که با حضورش به دنیا زیبایی می‌بخشد. رز صورتی، نماد امید و انتظار عاشقانه است… رز سفید، نماد مرگ یا فراق عاشقانه و رز قرمز… لسلی! تو بگو رز قرمز، نماد چیست؟
لسلی آهسته گفت: نماد شادمانی عاشقانه است.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۳۹
hedgehog
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۲۷
Mehrdad
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۴۹
atena1987
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۲۸
s@sahar
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۲۸