هرگز در مورد آن هایی که دوستشان دارید، اطمینان ندارید: به محض این که لحظه ای چشم از آنها بردارید، غیب شان میزند یا از بین می‌روند. حتی درخت‌ها هم می‌گریزند. خصیصه ی بی وفایی حتی در آنها هم دیده می‌شود.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۳۶
atena1987
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۴۸
atena1987
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۴۸
atena1987
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۴۸
Ali
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۳۴
zahralabbafan
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۱:۱۷