۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۰۷
s@sahar
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۰۳
hedgehog
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۱۵
holy.mary
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۴۰