من خودم مدتی مشغول سپوری بودم. واقعیت بسیار ساده است. پس از شروع کار، دست کشیدن از آن تقریباٌ غیرممکن می‌شود. چون آن قدر انرژی می‌گیرد که دیگر جایی برای اندیشیدن به چیز دیگری باقی نمی‌ماند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۳۲
holy.mary
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۴۰