بچه‌های من زنده اند و بزرگ میشوند و مثل اطرافیانشان ناانسان بار می‌آیند. آنها به زودی خواهند دانست که در خورشید و ستارگان چه مقدار آهن و چه فلزاتی وجود دارند. اما آنچه پرده از خوک صفتی ما بردارد نه. . دریافتن آن مشکل است، بسیار مشکل
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
s@sahar
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۵۰
hedgehog
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۲۶
Moses
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۰۵
Mehrdad
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۰۷