وجودم لبریز از وحشت است، سرتاسر زندگی ام با وحشت زندگی کردم، وحشت از کتک، توهین، فحش، این جور چیزها را به راحتی می‌توانم تحمل کنم، اما هرگز نتوانستم به کتک عادت کنم. عجیب است. حتا از تف هم دردم می‌گیرد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۲۶
Ali
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۱۱
atena1987
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۰۷