مگر به اندازه کافی اینجا نبوده ای تا بفهمی دل سیری و بی حوصلگی این‌ها را فقط با یک مذهب جدید میشود چاره کرد؟ مذهبی که هر چه احمقانه‌تر باشد به همان میزان بهتر است.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
atena1987
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۵۸
Ali
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۱۰
hedgehog
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۲۳