مگر به اندازه کافی اینجا نبوده ای تا بفهمی دل سیری و بی حوصلگی این‌ها را فقط با یک مذهب جدید میشود چاره کرد؟ مذهبی که هر چه احمقانه‌تر باشد به همان میزان بهتر است.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
atena1987
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۵۸
Ali
‫۲ سال قبل، شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۱۰
hedgehog
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۲۳