باز هم تنهایی مثل حلقه نجات آهنینی مرا احاطه کرده بود. باز هم بر پشت زمان به آن طرف شنا میکردم. در قعر امواج فرو میرفتم؛ از اقیانوس‌های گذشته و حال میگذشتم و در حالی که تنهایی مرا از غرق شدن و فرو رفتن حفظ میکرد به اعماق سرمای آینده نفوذ میکردم.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
atena1987
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۵۸
Elham
‫۲ سال قبل، شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۰۳
Ali
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۰۰