کسانی که از حکومت نصیبی ندارند و برکنارند، از حقوق پایمال شده ی مردم سخن می‌گویند، هنگامی که نصیبی از حکومت می‌برند و بر کاری گمارده می‌شوند، فقط بر ثروت خود می‌افزایند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۰۷
jhamid93
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۵۹
Reyhaneh8
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۳۲