۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۶ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۸ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۱۰
zahralabbafan
‫۶ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۸ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۰۳
holy.mary
‫۶ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۸ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۴۶
s@sahar
‫۶ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۹ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۳۳
zahra_hassani
‫۶ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۵۷