۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۹ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۴۰
zahralabbafan
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۹ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۳۳
holy.mary
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۹ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۱۶
s@sahar
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۹ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۰۳
zahra_hassani
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۲۷