اگز تمام هرزه‌های 60 ساله قیافه ی مسخره ی 30 ساله هارا پیدا کنند دیگر چه کسی می‌خواهد نقش مادرها و مادربزرگ‌ها را بازی کند؟
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
zahra_hassani
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۲۷
Ali
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۳۶
Moses
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۰۰
Elham
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۴۶