این مورفی‌ها، مالوی‌ها و مالون‌ها دیگر هیچ کدام فریبم نمی‌دهند. آن‌ها باعث شدند وقتم را تباه کنم، بی دلیل و به عبث رنج بکشم، و از آن‌ها حرف بزنم، در حالی که برای حرف نزدن و سکوت کردن، می‌بایست از خودم و فقط از خودم حرف می‌زدم.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۲۰
Ali
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۴۵