۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrdad
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۴۹
Elham
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۳ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۴۶
Ali
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۰۷