حتی تنهاترین و بی‌کس‌ترین انسان‌ها نیز در درون خود کلبه‌ای دارند و زنگوله‌ای روی در ورودی آن نصب شده است که گاهی باد آن را تکان داده و به صدا در می‌آورد.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrdad
‫۶ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۸ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۵۷
Mehrdad
‫۶ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۸ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۵۷
docharane
‫۶ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۸ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۵۲
holy.mary
‫۶ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۴۰
Ali
‫۶ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۴۶
R_Aliabadi
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱ مهر ۱۴۰۱، ساعت ۰۴:۲۴