۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۰۹
Ali
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۵۸
Mehrdad
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۲۹
holy.mary
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۰۲
docharane
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۰۹