۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۰۹
Ali
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۵۸
Mehrdad
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۲۹
holy.mary
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۰۲
docharane
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۰۹