بیشتر آدم‌های دنیا دیوانه بودند. آن بخشی هم که دیوانه نبودند عصبی بودند. آن بخش هم که دیوانه یا عصبی نبودند ، احمق بودند
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۸ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۲۴
Mehrabad
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۲۶
Parviz
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۳