۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۵۹
pania
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۰۸
💟💟💟
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۳۴
Elham
‫۲ ماه قبل، شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۴۴