انسانی که خود را از قید و بند خون و خاک رها نکرده، انسان کاملی نیست و توانایی عشق و خردورزی ندارد؛ نمی‌تواند واقعیت انسانی خود و اطرافیانش را تجربه کند‌.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۲۰
docharane
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۵۹
holy.mary
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰
pania
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۰۸