وقتی زنی که سرتاپایش را جراحی پلاستیک کرده می‌میرد، خالق با تعجب نگاهش می‌کند و می‌گوید "من این زن رو به عمرم ندیده‌م"
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrdad
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۲۹
docharane
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۵۸
pania
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۰۷