وقتی زنی که سرتاپایش را جراحی پلاستیک کرده می‌میرد، خالق با تعجب نگاهش می‌کند و می‌گوید "من این زن رو به عمرم ندیده‌م"
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrdad
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۵۹
docharane
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۲۸
pania
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۳۷
Faruogh
‫۱۸ روز قبل، شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۲:۲۱