مرگ معنی ندارد. هیچ چیز عوض نمی‌شود. ما در جای خود قرار داریم و همه چیز به همان منوال سابق ادامه می‌یابد. می‌توانم مانند گذشته، همان طور که عادت داشتیم، به یکدیگر فکر کنیم و با هم به لطیفه هایمان بخندیم. تنها جسم است که نمی‌بینیم اما در فکر و ذهنمان آن که رفته همان گونه که بوده، هست
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۰۱
Ali
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۳۳