احساس می‌کردم وقتی آدم تنها می‌شود، تمامی غم دنیا در وجودش خیمه می‌زند.
احساس می‌کند آن قدر از دیگران دور شده که دیگر هیچ وقت نمی‌تواند به آن‌ها نزدیک شود. می‌بیند میان این همه آدم، حسابی تنهاست.
یعنی هیچ کس را ندارد…
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۲۱
docharane
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۳۲
Faeze
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۵۹
hedgehog
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۴ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۴۱
atena1987
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۰۵